på Litlestøylen, Hornindal

Matrikkel
Mt. 1666: mnr. 13, Lillestøl. Skyld: 1½ laup, halvgård
1950: gnr. 13, Lillestøl
Senere gnr. 180