på Melheim, Hornindal

Sivil tilhørighet
1965 overført til Eid kommune (som gnr. 125)

Matrikkel
1950: gnr. 3, Melheim

Skrivemåter
Melheim (godkjent av kartverket 1971)

Tidligere skrevet Meleim