i Evenes kirke

Sivil tilhørighet
Før 1884: Ofoten kommune