på mnr. 97, Holmestrand

Sivil tilhørighet
1.1.2018 ble Holmestrand sammenslått med Hof kommune