i Hjørundfjord

Sivil tilhørighet
Tidligere egen kommune
Fra 1.1.1964: Ørsta kommune