på Hogset, Gjemnes

Sivil tilhørighet
1838 overført fra Gjemnes tinglag til Kvernes kommune
1950 i Gjemnes kommune (senere gnr. 54)

Matrikkel
1838: mnr. 1, Høgsæt
1886: gnr. 1, Hogset. «Alm. skr. Høgset»
1950: gnr. 10, Høgset

Skrivemåter
Hogset (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
Høgset (godkjent av kartverket 1971)

Høigsætter (1544, DN 2/1142)