i Hen

Hen var egen kommune fra 1.1.1902
Innlemmet i nye Rauma kommune fra 1.1.1964

Hen (også kalt Isfjorden) sogn i Grytten prestegjeld