på Nymo, Prestgard, Heidal

Gnr. 182, bnr. 12

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Sel kommune