i Omnen, Haram

Sivil tilhørighet
1724: Vatne skipreide

Matrikkel
1724: mnr. 6, Homnen

Brukene kalles Hellevika