på Herskarstølen, Hustad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 97)

Matrikkel
1950: gnr. 24, Herskarstølen