på Storholmreset, Storholmen, Hustad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (under gnr. 89)

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1