Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune

Gnr. 99