på Hustadremma (bnr. 25), Hustad, Hustad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 91, bnr. 25)

Matrikkel
1950: gnr. 18, Hustad, bnr. 25, Hustad. Skyld: 1 mark 90 øre