Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1672: Veøy prestegjeld, Eresfjord sogn (også kalt Sira)
Nesset prestegjeld, Eresfjord sogn

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 83, bnr. 2
Fra 2020: gnr. 283, bnr. 2

Også kalt Derutgarden