i Hustad kyrkje

I Bud prestegjeld

I Hustad kommune fra 1.7.1918
I Fræna kommune fra 1.1.1964