på Sandvikremma, Sandvik, Hustad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 84, bnr. 2)

Matrikkel
1950: gnr. 11, Sandvik, bnr. 2, Sandvikremmen