på Male, Hustad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune (gnr. 94)

Matrikkel
1950: gnr. 21, Male