på Or, Frei

1840: mnr. 66
1890: gnr. 18

Fra 1.1.2008 i Kristiansund kommune