i Vikan, Brennholmen, Hustad

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Fræna kommune

Bruk under gnr. 99

Fiskevær