på bnr. 2, Hoem, Eresfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 82, bnr. 2
Fra 2000: gnr. 282, bnr. 2