i Eiker

Sivil tilhørighet
1.7.1885 delt i Øvre Eiker og Nedre Eiker kommuner
Fra 1.1.2020: Drammen kommune