på Sør-Hole, Hole, Aukra

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1890: gnr. 62, Hole, bnr. 1, Hole. Skyld: 3 mark 3 øre