i Eid kirke i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

ved Eid kirke i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune