på Ytre Siem, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1838: Voll og Eid kommune
Fra 1863: Eid og Voll kommune
Fra 1.1.1874: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1890: gnr. 2, Siem ytre. Skyld: 5 mark 47 øre
Fra 1964: gnr. 126

Tidligere også kalt Sjursgarden