på Giske

Øy

Jordegods (Giske-godset)

Fra 1.1.1908 i Giske kommune