i Norvika, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 141)

Matrikkel
1950: gnr. 17, Norvik