på Ora, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 13, Ora
Fra 1964: gnr. 137