i Øvre, Norvika, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 17, Norvik, bnr. 2, Norvik. Skyld: 5 mark 96 øre (halve gården)
Fra 1964: gnr. 141, bnr. 2

Også kalt Ivagarden