på bnr. 6, Klungnes, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 6, Klungnes, bnr. 6, Klungnes. Skyld: 6 mark 40 øre
Fra 1964: gnr. 130, bnr. 6