i Andersgarden, Straume, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
1724: Rødven tinglag
1950: Eid kommune
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 12, Strømme, bnr. 2, Strømme. Skyld: 6 mark 14 øre
Fra 1964: gnr. 136, bnr. 2