ved Norvikhalsen, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Nes i sjø