i Nedre, Norvika, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 141, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 17, Norvik, bnr. 1, Norvik. Skyld: 5 mark 96 øre (halve gården)

Også kalt Olagarden