i Hola, Aukra

Opprinnelig umatrikulert plass
Utskilt fra gården Fangholen i 1814

Gnr. 19