på Vågøy kyrkjegard, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune (s.d.)

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Aukra prestegjeld, Vågøy sogn
Fra 1859: Fræna prestegjeld