på Indre, Klungnes, Eid i Romsdal

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 130, bnr. 1–5)