på Kolberg, Ukkelberg, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Vågøy prestegjeld

Gnr. 61, bnr. 9