på bnr. 4, Stårheim, Eid i Nordfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 83, Stårheim, bnr. 4, Stårheim. Skyld: 5 mark 3 øre