på Sletta, Varholen, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 51