på Nes, Eid i Nordfjord

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Stad kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Nes