på bnr. 12, Sylte, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune

Matrikkel
Ft. 1865: lnr. 175 A, Sylte
1950: gnr. 56, Sylte, bnr. 12, Sylte. Skyld: 33 øre (overstrøket og endret)