på Innlegget, Ner-Tornes, Fræna

Før 1860 i Vågøy kommune

Før 1859 i Vågøy sogn i Aukra prestegjeld

Gnr. 13, bnr. 5