på Sauøya, Skjølberg, Edøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune

Matrikkel
Øy under gnr. 22 (Skjølberg), bnr. 4