på Rokstad, Edøy

Gnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1960: Smøla kommune (gnr. 2)