på Sylte, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Aukra prestegjeld, Vågøy sogn

Matrikkel
Gnr. 56