på Haukås, Fræna

Sivil tilhørighet
Før 1860: Vågøy kommune

Geistlig tilhørighet
Før 1859: Vågøy sogn i Aukra prestegjeld

Gnr. 46