på Sørfeta, Feta, Fræna

Kalt Haukåsfeta

Før 1860 i Vågøy kommune

Før 1859 i Vågøy sogn i Aukra prestegjeld

Gnr. 47, bnr. 2