på Farstad, Fræna

Før 1860 i Vågøy kommune

Før 1859 i Vågøy sogn i Aukra prestegjeld

Postnr. 6444