på Indre Flatset, Frei

Gnr. 113 (Flatset) i Kristiansund kommune fra 1.1.2008

Godkjent skrivemåte (2012)
Indre Flatset (vedtatt av Kartverket 1992)

Ikke-godkjent skrivemåte (2012)
Flatset, in[dre] (avslått 1992)