på Draga, Frei

Matrikkel
1950: gnr. 26, Drage. Skyld: 2 mark 63 øre

Fra 1.1.1964: gnr. 142 i Tingvoll kommune