på Nervik, Børsa

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Orkland kommune

Geistlig tilhørighet
Fra 17.10.1814: Orkdal prestegjeld

Matrikkel
Gnr. 1