på Nordli, Mysen nordre, Eidsberg

Sivil tilhørighet
1.7.1920–31.12.1960: Mysen kommune