på Nordre Høstad, Byneset

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Trondheim kommune

Matrikkel
1950: gnr. 60, Høstad nordre. https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=16&hid=487&gnr=60
Fra 1964: gnr. 277