i Buksnes

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1963: Vestvågøy kommune