i Budadjupet

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.2020: Hustadvika og Aukra kommuner

Fjord